Intresseanmälan

Intresseanmälan för båtplats i Bålsta Båtklubb.
Information om Bålsta Båtklubb finner du under rubriken Bålsta Båtklubb.

OBS! Bbk är belägen på norra sidan av Frösundaviken.
Infart från Kalmarleden mot Kalmar kyrka. Karta.

* Obligatoriskt fält
Använd komma som decimaltecken

  Bbk GDPR information

  Det Bbk lagrar och tillhandahåller klubbmedlemmarna är den information som krävs för att kunna bedriva verksamheten på det sätt som beslutas på Bbk`s årsmöte: (Informationen kan delges medlemmarna både elektroniskt och i skrift)

  • Att upprätthålla klubbadministration.
  • Att kunna bedriva vaktgång och vid behov kunna kontakta andra medlemmar för att upprätthålla planerad vakt.
  • Att vid behov kunna kontakta andra medlemmar både vad gäller hamn- och varvs-området om något skulle inträffa.
  • Att kunna tillhandahålla information till medlemmarna angående Bbk`s verksamhet och aktiviteter.
  • Att upprätthålla kösystem för land- och brygg-platser.

  Personuppgifter kan vara sådana som du lämnat vid din intresseanmälan eller som uppdaterats eller kompletterats vid senare tillfälle.

  Bbk`s styrelse